جستجو

ام دی اف آرتا

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

ام دی اف ملامینه آرتا کد 222

کد 222
تماس برای قیمت

ام دی اف ملامینه آرتا کد 430

کد 430
تماس برای قیمت

ام دی اف ملامینه آرتا کد069

کد 069
تماس برای قیمت

ام دی اف ملامینه آرتا کد 134

کد 134
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 164

کد 164
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 400

کد 400
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 067

کد 067
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 184

کد 184
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 466

کد 466
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 170

کد 170
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 275

کد 275
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 398

کد 398
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 011

کد 011
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 171

کد 171
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 333

کد 333
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 012

کد 012
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 036

کد 036
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 165

کد 165
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 062

کد 062
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 102

کد 102
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 233

کد 233
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 168

کد 168
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 196

کد 196
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 202

کد 202
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 061

کد 061
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 150

کد 150
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 225

کد 225
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 280

کد 280
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 345

کد 345
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 397

کد 397
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 057

کد 057
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 160

کد 160
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 377

کد 377
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 162

کد 162
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 166

کد 166
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 268

کد 268
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 064

کد 064
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 110

کد 110
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 262

کد 262
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 060

کد 060
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 180

کد 180
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 344

کد344
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 135

کد 135
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 190

کد 190
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 246

کد 246
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 014

کد 014
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 070

کد 070
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 460

کد 460
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 049

کد 049
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 056

کد 056
تماس برای قیمت

ام دی اف ملامینه آرتا کد 120

کد 120
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 066

کد 066
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 130

کد 130
تماس برای قیمت

ام دی اف ملامینه آرتا کد 445

کد 445
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 065

کد 065
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 264

کد 264
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 019

کد 019
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 055

کد 055
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 018

کد 018
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 050

کد 050
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 059

کد 059
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 350

کد 350
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 044

کد 044
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 132

کد 132
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 035

کد 035
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 122

کد 122
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 031

کد 031
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 210

کد 210
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 222

کد 222
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 360

کد 360
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 039

کد 039
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 322

کد 322
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 131

کد 131
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 068

کد 068
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 200

کد 200
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 058

کد 058
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 272

کد 272
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 215

کد 215
470,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 420

کد420
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 415

کد 415
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 040

کد 040
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 422

کد 422
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 370

کد 370
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 224

کد 224
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 244

کد 244
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 072

کد 072
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 125

کد 125
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 063

کد 063
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 133

کد 133
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 020

کد 020
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 250

کد 250
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 076

کد 076
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 218

کد 218
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 260

کد 260
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 248

کد 248
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 270

کد 270
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 430

کد 430
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 440

کد 440
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 245

کد 245
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 225

کد 225
620,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 277

کد 277
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 414

کد 414
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 440

کد 440
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 029

کد 029
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 340

کد 340
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 041

کد 041
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 045

کد 045
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 046

کد 046
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 450

کد 450
450,000 تومان

ام دی اف ملامینه آرتا کد 266

کد 266
450,000 تومان
 • مشخصات فنی ام دی اف آرتا:
 • نام ام دی اف: آرتا پان / Arta pan
  ضخامت ام دی اف: 16 میلیمتر
  عرض ام دی اف:1220 ،3660 میلیمتر
  طول ام دی اف: 2800،1830 میلیمتر
  تعداد ورق ام دی اف در پالت: 30 ورق

ویژگی های ورق ام دی اف آرتا :

 • استاندارد مقاومت در برابر خراش سطح   (UNI EN 15186:2012)
 • استاندارد مقاومت در برابر مایعات سرد  (BS EN 12720:2009+A1:2013)
 • استاندارد تعیین ثبات رنگ  (UNI EN 151587:2007)
 • استاندارد برش متقاطع  (UNI EN ISO 2409:2013)
 • استاندارد مقاومت در برابر گرمای خشک  (BS EN 12722:2009+A1:2013)
 • تست سختی مدادی (ASTM D 3363-00)
 • از جمله ویژگی های برجسته این نوع ورق ها می توان به شفافیت و درخشندگی بالا و ضد خش بودن آن اشاره کرد. انعکاس نور ورق ها و خاصیت شیشه ای آن بسیار چشم نواز بوده و با داشتن رنگ های متنوع و براق محیطی جذاب و دلچسب ایجاد می نماید.

ورق ام دی اف آرتا جزو ام دی اف های ایرانی موجود در بازار ایران می باشد که در استان اردبیل تولید می شود و جزو محصولات کارخانه آرتاپان می باشد. کارخانه آرتاپان ام دی اف آرتا را با مغز خود آرتا تولید می کند که از این جهت جزو ام دی اف های تولید داخل محسوب می شود. قیمت مناسب و کیفیت خوب ام دی اف های این شرکت باعث فروش خوب محصولاتشان در کشور شده است. در جهت گسترش و تنوع بخشی، محصولات جدیدی از نوع ورق های با روکش شفاف و براق (Hi-finity) را تولید و روانه بازار نموده است.

همچنین ام دی اف سفید آرتا به دلیل قیمت مناسب بیشتر به کشور های همجوار اعم از اربیل عراق و افغانستان صادر می شود. گروه صنعتی آرتا تنوع بسیار بالایی دارد

همچنین خط دوم تولید ورق های خام ام دی اف MDF,HDF در دستور کار گروه صنعتی ارتا قرار گرفته تا به یکی از بزرگترین خطوط تولید MDF,HDFدر کشور تبدیل شود.

Close
فیلتر بر اساس پاک کردن همه
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display