جستجو

سنگ مصنوعی میکانو طرح بوک مچ و فورمچ

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

سنگ مرمر فورمچ کد 051

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 057

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 614

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 616

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 054

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 058

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 059

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 066

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 064

قیمت به ازای هر تخته سنگ محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 063

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 068

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 075

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 074

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 08

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 082

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر فورمچ کد 09

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سنگ مرمر بوک مچ کد 071

قیمت براساس هر مترمربع محاسبه می شود.
تماس برای قیمت

سلیقه بسیاری از مخاطبان در استفاده از سنگ هایی با طرح بوک مچ و فورمچ است که با قرینه شکل ها و طرح های سنگ مرمر مصنوعی حالت های خاص تری به وجود آمده، زیبایی بیشتری را القاء می کند و بسیار چشم نواز است. 

در طبیعت ما به صورت بسیارنادر با این اشکال برخورد داریم و سنگ های طبیعی را به صورت دستی و با قرار دادن سنگ های هم شکل در کنار هم بوک مچ و فورمچ می کنیم. ولی ما در اینجا سنگ های مرمر مصنوعی را در طرح های فوق العاده بوک مچ و فور مچ و در انواع تونالیته های رنگی موجود داریم.

فیلترها
Sort
display