OK
کابینت بانک

سنگ هاي مخصوص آشپزي


سنگ هاي مخصوص آشپزي

طراحي با نام کي هون يو از گروه yanko نوعي تکنولوژي خاص براي طبخ مواد غذائي طراحي کرد...


 اين سنگ هاي شعله ور کاربردهاي زيادي دارند و فقط طبق خلاقيت کاربر مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سنگها به کمک القاي الکترومغناطيسي، گرم و تنظيم مي شوند. سنگ هاي مخصوص آشپزي، سطحي براي پخت و پز آماده مي کنند که مي توان روي آن غذا طبخ نمود.با استفاده از اين سنگ ها مي توان سبزيجات کبابي- لوبيا و گوشت پخت و يا حتي براي گرم کردن آب و سوپ از آن استفاده نمود. تميز کردن اين سنگها بسيار آسان است، فقط کافي است آنها را برداشته و بشوريم.


پانته آ جهان باز/ کابينت بانکسنگ هاي مخصوص آشپزي

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر