OK
کابینت بانک

برندگان مسابقه طراحی آشپزخانه و حمام KBSA سال 2016


برندگان مسابقه طراحی آشپزخانه و حمام KBSA سال 2016

KBSA برندگان مسابقه طراحی آشپزخانه با هزینه کمتر و بیشتر از 30000 دلار را معرفی کرد...


بهترین طراحی آشپزخانه با هزینه کمتر از 30000 دلار
طراح : آیلین تامسون

بهترین طراحی آشپزخانه با هزینه بیشتر از 30000 دلار
طراح : کریس اسمیت

بهترین طراحی مفهومی
طراح: لورا باکستر


 
برندگان مسابقه طراحی آشپزخانه و حمام KBSA سال 2016

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر