OK
کابینت بانک

PEDINI طرح جديدي براي آشپزخانه ارائه داد


PEDINI طرح جديدي براي آشپزخانه ارائه داد

Q2 روياي تمام طراحان آشپزخانه، طرحي جذاب و ديدني...

 
سيستم Q2 انتخاب گسترده اي از عناصر استاندارد و روکش ها را براي طراحي مناسب يک آشپزخانه بزرگ و قابل انعطاف ارائه مي دهد.فرقي نمي‌کند هدف شما طراحي يک آشپزخانه شهري يا برون شهري بزرگ باشد، Q2 گزينه هاي طراحي بي نظيري مانند بافت هاي ملامينه با نوارلبه‌هاي هم‌رنگ، 100 ها رنگ ورق (مات يا براق)، با دستگيره آلومينيومي يا بدون آن، شيشه هاي رنگي و طيف وسيعي از رنگ هاي پديني (مات- بافت دارو براق) را ارائه مي دهد. به عبارتي اين طرح را مي توان با هر متريالي اجرا کرد.پانته آ جهان باز/ کابينت بانک
PEDINI طرح جديدي براي آشپزخانه ارائه داد

درج نظرات مقاله

نويسنده
نظر