جستجو

سنگ کوارتز

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

سنگ کوارتز سایلستون charcoal soap

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز سایلستون Eternal Marquina

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز سایلستون istmo

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز سایلستون ocean jasper

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز سایلستون Serena

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 1102

کد 1102-stella bianca-fine grain
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 1103

کد 1103-Cosmos White Diamante
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 1104

کد 1104-stella vison-fine grain
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 1201

کد 1201
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 1203

کد 1203-Stella Bianca
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 1204

کد 1204-Stella Beige
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 1205

کد 1205-Stella Marrone
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 1207

کد 1207-Stella aurum
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 1209

کد 1209-Stella Rosso
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 2100

کد 2100-Stella cimarron
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 2203

کد 2203-Stella Nero
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 2208

کد autumn brown-2208
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 2209

کد Black Galaxy-2209
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 2300

کد 2300-Stella Vison
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 3201

کد 3201-Spirito di Sahara
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 3906

کد 3906-Zulu Mask
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 4100

کد 4100 -Polaris White
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 4101

کد 4101-Spice White
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 4218

کد 4218-Snow Flake
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 4219

کد 4219-White Zirconium
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 4232

کد 4232-Bianco Murano
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 4233

کد 4233-Silky Ebur
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 4236

کد 4236-Diamond Marfil
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 4700

کد 4700-Green Leave
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 4800

کد 4800-Mango
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 5300

کد 5300- Perla
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 5323

کد 5323- dark Perla
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 5600

کد 5600 -Nocte
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 5601

کد 5601-new naro
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 5901

کد 5901-Marrone
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 5903

کد 5903 – Brown
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 6106

کد 6106-Statuario Venato-Inspiration
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 6220

کد 6220-royal botticion-inspiration
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 6826

کد 6211-Dark royal botticion
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 8224

کد 8224-jasper clay
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 8226

کد 8226-macchiato
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 8240

کد 8240-oyster shell
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 8297

کد 8927-Caramel sand
تماس برای قیمت

کوارتز توتم کد 8927

کد 8927-golden diamond
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز سایلستون Calacatta gold

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز سایلستون pacific

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز سایلستون Blanco city

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز سایلستون pulsar

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز سایلستون Tigris sand

ماده اصلی تشکیل دهنده صفحات کوارتز اسپانیایی سایلستون، سیلیس میباشد(93%-96%).سیلیس جز سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که درجه سختی آن 7 است (درجه سختی الماس 9 است). در واقع سنگ کوارتز سایلستون،سنگ مهندسی نامیده میشود. از اینرو , ویژگی سیلیس به صفحه منتقل شده و باعث میشود سنگ کوارتز سایلستون مقاومت بالایی در برابر سائیدگی و ضربه داشته باشد.
تماس برای قیمت

سنگ کوارتز چیست؟

سنگ کوارتز که به مقدار 93 درصد آن از سیلیس تشکیل شده و به همین خاطر بسیار سخت و در برابر خط و خش بسیار مقاوم است.

سنگ کوارتز مانند کورین یکپارچه نمی شود و در نهایت خط درز و اتصال آن مشخص می گردد.

از کوارتزهای موجود در کشور می توان به برندهای زیر اشاره کرد.

سنگ کوارتز توتم

سنگ کوارتز آذرین پارس یا برد استون

برای خرید، استعلام قیمت و موجودی انواع سنگ کوارتز با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمائید: 

 

09961849054

02191694660

Close
فیلتر بر اساس پاک کردن همه
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display