جستجو

اس پی ال (spl)

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

اس پی ال BRELA DARK میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های MOON و با مغز مشکی رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال BRELA LIGHT میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های MOON و با مغز مشکی رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال CARBON GRAY LIGHT میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های CARBON مغز مشکی که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
20,880,000 تومان

اس پی ال ENZO DARK میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز مشکی رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
16,820,000 تومان

اس پی ال BRELA DARK میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های MOON با مغز مشکی که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
16,820,000 تومان

اس پی ال BRELA LIGHT میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های MOON با مغز مشکی که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
16,820,000 تومان

اس پی ال CARBON GRAY LIGHT میل 2 مغز مشکی

اچ پی ال 2 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های CARBON مغز مشکی که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
7,830,000 تومان

اس پی ال CARBON GRAY میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های CARBON که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
20,880,000 تومان

اس پی ال CARBON GRAY میل 2 مغز مشکی

اچ پی ال 2 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های CARBON که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
7,830,000 تومان

اس پی ال CARBON WHITE میل 12 مغز سفید

اچ پی ال 12 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های CARBON با مغز سفید که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
22,620,000 تومان

اس پی ال CARBON WHITE میل 2 مغز مشکی

اچ پی ال 2 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های CARBON مغز مشکی که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
7,830,000 تومان

اس پی ال ENZO DARK میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز مشکی رنگ، که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال VOLCANO میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های MOON با مغز مشکی که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
16,820,000 تومان

اس پی ال VOLCANO میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های MOON که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال SPL زیرو کد 5657 12 میل مغز سفید

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
23,200,000 تومان

اس پی ال SPL زیرو کد 5657 3 میل مغز سفید

کامپکت زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
6,380,000 تومان

اس پی ال SPL زیرو کد 5677 12 میل مغز مشکی

کامپکت زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
17,400,000 تومان

اس پی ال SPL زیرو کد 5677 3 میل مغز مشکی

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
5,800,000 تومان

اس پی ال زیرو کد 5666 12 میل مغز مشکی

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
17,400,000 تومان

اس پی ال زیرو کد 5666 3 میل مغز مشکی

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
5,800,000 تومان

اس پی ال زیرو کد 5672 12 میل مغز مشکی

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
17,400,000 تومان

اس پی ال زیرو کد 5672 3 میل مغز مشکی

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
5,800,000 تومان

اس پی ال زیرو کد 5736 12 میل مغز مشکی

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
17,400,000 تومان

اس پی ال زیرو کد 5736 3 میل مغز مشکی

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
5,800,000 تومان

اس پی ال زیرو کد 5741 12 میل مغز مشکی

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
17,400,000 تومان

اس پی ال زیرو کد 5741 3 میل مغز مشکی

اس پی ال زیرو محصول گنتاش ترکیه، با کیفیت ترین کارخانه در تولید محصولات صنعت کابینت می باشد.
5,800,000 تومان

اس پی ال CARBON BLACK میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های CARBON با مغز مشکی که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
20,880,000 تومان

اس پی ال CARBON BLACK میل 2 مغز مشکی

اچ پی ال 2 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های CARBON مغز مشکی که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
7,830,000 تومان

اس پی ال GALAXY میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12میلیمتری GALAXY ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های MOON که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
16,820,000 تومان

اس پی ال GALAXY میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3میلیمتری GALAXY ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های MOON که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال BRITANICCA میل 12 مغز سفید

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز سفید رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
22,910,000 تومان

اس پی ال BRITANICCA میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز مشکی رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
16,820,000 تومان

اس پی ال BRITANICCA میل 3 مغز سفید

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز سفید رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
6,670,000 تومان

اس پی ال BRITANICCA میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز مشکی رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال ENZO GOLD میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز مشکی رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
16,820,000 تومان

اس پی ال ENZO LIGHT میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز مشکی رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
16,820,000 تومان

اس پی ال NOIR میل 12 مغز مشکی و کرم

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز سفید رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
20,300,000 تومان

اس پی ال ENZO GOLD میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز مشکی رنگ، که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال ENZO LIGHT میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز مشکی رنگ، که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال NOIR میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های GLOSSY_MOON و با مغز مشکی رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال SOLID GRAY میل 12 مغز مشکی

اچ پی ال 12میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های MOON_STONE و با مغز مشکی رنگ که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
16,820,000 تومان

اس پی ال SOLID GRAY میل 3 مغز مشکی

اچ پی ال 3 میلیمتری ساخت ACD ترکیه از سری رنگ های STONE_MOON و با مغز مشکی رنگ، که با برند اس پی ال در کشور ما معرفی می شود.
4,930,000 تومان

اس پی ال SPL

اس پی ال spl فقط و فقط نام یک برند است. مانند ریکا که نام یک برند در صنعت مواد شوینده بهداشتی می باشد، در حالیکه هنوز هم مردم در فروشگاه ها دنبال ریکا با نام مثلا تاژ میگردند، یا دستمال کاغذی را همه به نام کلینکس می شناسند در صورتی که کلینکس نام اولین برند دستمال کاغذی وارداتی به کشور ما می باشد.

نام اصلی این متریال نیز اچ پی ال (HPL) یا کامپکت است.

اس پی ال SPL هرگز در کشور ما بمعنای واقعی خودش وجود ندارد، چون طرح و رگه های هیچ کدام از اچ پی ال های موجود در کشور ما با برجستگی های آن همخوانی ندارد.

ولی با توجه به اینکه از میان برندهای صفحه کابینت اچ پی ال یا کامپکت، برند اس پی ال بعنوان اولین برند وارد کشور ما شد، و مردم این نوع صفحه کابینت را با نام اس پی ال می شناسند و در فضای مجازی با این نام جستجو می کنند، ما نیز در اینجا آن را بعنوان اس پی ال spl آورده ایم. لیکن نام واقعی این محصول اچ پی ال یا کامپکت میباشد که در حال حاضر نیز دو برند از این محصول در کشور ما وجود دارد، به نامهای کامپکت اس پی ال و کامپکت زیرو

اس پی ال SPL بصورت عام تشکیل شده از چندین لایه اچ پی ال (HPL) می باشد.

اچ پی ال همان لایه ی کمتر از یک میلیمتری می باشد که بر روی صفحات کابینت ام دی اف با دستگاه پست فرمینگ چسبانده می شود.

اچ پی ال (HPL) مخفف High Pressure Laminate به معنای لمینت تحت فشار بالا قرار گرفته شده، می باشد.

اس پی ال SPL مخفف Synchronized Pressure Laminate به معنای لمینت همگام شده تحت فشار بالا می باشد.

به این معنا که، طرح رنگی لایه رویه و زیرین اس پی ال spl با فرو رفتگی ها و برجستگی های آن هماهنگ شده است.

اس پی ال spl همانند اچ پی ال از ترکیب چندین لایه کاغذ کرافت آغشته به رزین های فنولیک تولید می شود، با این تفاوت که اچ پی ال ضخامتی کمتر از یک میلیمتر دارد و اس پی ال spl در ضخامت های متعدد 3 و 12 میلیمتر در دسترس ما قرار دارد.

کاغذ کرافت که برای تولید اس پی ال spl به کار گرفته می شود از خرده چوب هایی تولید میشود که نهایتا به رنگ قهوه ای و سفید نازک در میآید.

رزین به کار رفته شده در تولید اس پی ال spl از جمله رزین های فنولیک می باشد که از ترکیب فنول و فرمالدئید به دست می آید.

ترکیب فنول و فرمالدئید باعث می شود تا مولکول های زیادی در تولید اس پی ال spl به هم بچسبند و سطح کاملا یک دست و محکمی را بسازند.

اس پی ال spl از 60% تا 70% کاغذ کرافت و 30% تا 40% رزین فنولیک تشکیل شده است. بدین ترتیب که کاغذ های کرافت آغشته، در دمای بالای 145 درجه سانتیگراد و با فشار 1000 کیلوگرم بر متر مربع، پرس شده و به صفحات بسیار محکمی تبدیل می شود.

طبیعی است که هر چه ضخامت اس پی ال spl بیشتر باشد، لایه های بیشتری از کاغذ کرافت و رزین فنولیک در آن بکار رفته است.

رزین های به کار برده شده در اس پی ال spl، با پایداری و مقاومت شیمیایی که دارند، موجب چسبندگی پیوند پایدار و برگشت ناپذیر لایه های مختلف به کار برده شده در اس پی ال spl می شوند. به همین خاطر، اثرات مختلف جوی، تاثیری بر روی این صفحات نداشته و کیفیت آنها به مرور زمان کم نمی شود.

لایه رویه و زیرین اس پی ال spl شامل طرح و نقش محصول می باشد و بر روی آنها، یک لایه اوورلی اجرا شده تا برونداد کار بصورت ضد خش و زیبا درآید.

اس پی ال spl دارای گواهینامه تماس با مواد غذایی و عدم ایجادآلودگی و حساسیت می باشد.

ابعاد ورق های اس پی ال SPL که در کشور وجود دارد 140 در 420 سانتیمتر و به قطر های 3 و 12 میلیمتر می باشد.

برای خرید و یا استعلام قیمت و موجودی انواع اس پی ال SPL با شماره های واتساپ و ثابت زیر در تماس باشید.

09961849054

02128425906

فیلترها
Sort
display