جستجو

ام دی اف

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

ام دی اف سفید پرینتی سه میل

ام دی اف سفید پرینتی سه میل
تماس برای قیمت

ام دی اف سفید پویا

ام دی اف سفید پویا
تماس برای قیمت

ام دی اف سفید تبریز

ام دی اف سفید تبریز
تماس برای قیمت

ام دی اف سفید فومنات

ام دی اف سفید فومنات
تماس برای قیمت

ام دی اف سفید گلستان

ام دی اف سفید گلستان
تماس برای قیمت

ام دی اف سفید نقطه

ام دی اف سفید نقطه
تماس برای قیمت

ام دی اف سفید ویسپان

ام دی اف سفید ویسپان
تماس برای قیمت

ام دی اف سفید وینا

ام دی اف سفید وینا
تماس برای قیمت

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U11SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U12SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U13SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U16SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U17SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
تماس برای قیمت

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U18SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U19SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U20SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U21SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U22SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U23SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U24SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U25SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U26SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سینکرونایز کد ARKA 402

کد ARKA 402
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 101

کد ARKA 101
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 102

کد ARKA 102
425,000 تومان

ام دی اف سینکرونایز ARKA 103

کد ARKA 103
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 104

کد ARKA 104
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 105

کد ARKA 105
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 106

کد ARKA 106
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 108

کد ARKA 108
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 201

کد ARKA 201
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 202

کد ARKA 202
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 203

کد ARKA 203
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 204

کد ARKA 204
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 205

کد ARKA 205
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 206

کد ARKA 206
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 301

کد ARKA 301
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 302

کد ARKA 302
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 303

کد ARKA 303
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 308

کد ARKA 308
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 401

کد ARKA 401
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 402

کد ARKA 402
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 403

کد ARKA 403
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 404

کد ARKA 404
تماس برای قیمت

ام دی اف سینکرونایز ARKA 405

کد ARKA 405
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 244FZ

کد 244
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 246 FZ

کد 246
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 252 FN

کد 252
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 254 FN

کد F 254 FN
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 256 FN

کد F 256 FN
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 321 FS

کد F 321 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 322 FS

کد F 322 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 323 FS

کد F 323 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 324 FS

کد F 324 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 325 FS

کد F 325 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 326 FS

کد F 326 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 327 FS

کد F 327 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 307 FZ

کد H 307 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3310 FD

کد H 3310 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3320 FD

کدH 3320 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3334 FZ

کد H 3334 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3340 FD

کد H 3340 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3350 FD

کد H 3350 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3360 FD

کدH 3360 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3380 FD

کد H 3380 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3384 FD

کد H 3384 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3386 FZ

کد H 3386 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3388 FZ

کد H 3388 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3390 FD

کد H 3390 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3392 FZ

کد H 3392 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3394 FZ

کد 7H 3394 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3398 FZ

کد H 3398 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 402 FZ

کد H 402 FZ
450,000 تومان

ام دی اف فرامید H 408 FZ

کد H 408 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 502 FZ

کد H 502 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 507 FZ

کد H 507 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 602 FZ

کد H 602 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 603 FZ

کد H 603 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 608 FZ

کد H 608 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 707 FZ

کد H 707 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 1102

کد S 1102
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 1104

کد S 1104
450,000 تومان

ام دی اف فرامید S 203

کد S 203
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 206

کد S 206
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 2202

کد S 2202
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 2204

کد S 2204
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 306

کد S 306
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 307

کد S 307
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 309

کد S 309
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 3302

کد S 3302
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 3304

کد S 3304
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 401

کد S 401
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 402

کد S 402
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 403

کد S 403
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 404

کد S 404
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 405

کد S 405
450,000 تومان

ام دی اف فرامید S 406

کد S 406
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 407

کد S 407
450,000 تومان

ام دی اف فرامید S 408

کد S 408
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 4402

کد S 4402
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 4404

کد S 4404
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 501

کد S 501
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 503

کد S 503
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 504

کد S 504
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 505

کد S 505
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 506

کد S 506
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 507

کد S 507
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 601

کد S 601
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 602

کد S 602
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 603

کد S 603
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 604

کد S 604
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 605

کد S 605
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 606

کد S 606
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 608

کد S 608
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 609

کد S 609
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 6602

کد S 6602
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 6604

کد S 6604
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 703

کد S 703
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 706

کد S 706
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 707

کد S 707
تماس برای قیمت

 

ام دی اف (MDF) چیست؟ 

به اصطلاح عامیانه به موادی از جنس چوب ، خرده چوب و پسماندهای چوبی که در ابتدا با الیاف لیگنوسلولوزی (مازاد کشاورزی) تشکیل می شوند  و با یک رزین مخصوص مصنوعی ترکیب تا در زیر فشار و گرما به روش خشک به هم پیوند بخورند و به شکل ورق ا یجاد شوند ام دی اف (MDF) می گویند.

واژه ام دی اف (MDF) مخفف فیبر با چگالی (P) متوسط است. مواد افزودنی در حین تولید ام دی اف (MDF) ، جهت بهبود خاصیت ورق  ام دی اف (MDF) برای اهداف خاص انجام می شود.

به عنوان مثال با افزودن برخی مواد  میتوان مقاومت در برابر آتش ، قارچ ، حشرات و غیره را در ام دی اف (MDF) بالا برد.

از آنجا که میتوان ورق ام دی اف (MDF) را به اندازه ها و اشکال مختلف برش داد ؛ کاربردهای بسیاری را میتوان برای این محصول برشمرد.

از جمله کاربردهای ورق ام دی اف (MDF) میتوان به ؛ ایجاد پارتیشن ، کابینت های آشپزخانه ، دکوراسیون داروخانه ها و فروشگاه ها ، مبلمان و بسته بندی دستگاه های صنعتی اشاره کرد.

ورق های ام دی اف (MDF) در بازار جهانی به ضخامت های 3 میلی متر، 4 میلی متر، 6 میلی متر، 8 میلی متر، 9 میلی متر، 12 میلی متر، 15 میلی متر، 16 میلی متر، 18 میلی متر، 22 میلی متر و 25 میلی متر میباشد.باید توجه داشت که بعضی از ضخامت های ام دی اف (MDF) که گفته شد در ایران کم یاب هستند؛ مانند: ام دی اف (MDF) با ضخامت های 4 میلی متر، 9 میلی متر و 15 میلی متر. مسئله دیگر اینکه به ام دی اف (MDF) با ضخامت 3 میلی متر در ایران فیبر نیز گفته می شود.  

برای خرید یا استعلام قیمت و موجودی انواع ام دی اف (MDF) با شماره های واتساپ و ثابت زیر در تماس باشید.

09961849054

02128425906

Close
فیلتر بر اساس پاک کردن همه
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display