جستجو

ام دی اف فرامید

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

ام دی اف فرامید طرح چوب کد S8804

ام دی اف روکش چوب فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,430,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U11SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U12SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U13SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U16SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U17SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
تماس برای قیمت

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U18SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U19SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U20SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U21SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U22SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U23SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U24SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U25SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف سوپرمات فرامید کد U26SM

ام دی اف روکش سوپرمات فرامید با روکش چینی آغشته و خام واناچای تایلند و آرین سینا، بصورت دو رو روکش، با ضخامت 16 میلیمتری و بدون نوار پی وی سی تولید می گردد.
1,590,000 تومان

ام دی اف فرامید F 244FZ

کد 244
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 246 FZ

کد 246
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 252 FN

کد 252
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 254 FN

کد F 254 FN
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 256 FN

کد F 256 FN
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 321 FS

کد F 321 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 322 FS

کد F 322 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 323 FS

کد F 323 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 324 FS

کد F 324 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 325 FS

کد F 325 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 326 FS

کد F 326 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید F 327 FS

کد F 327 FS
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 307 FZ

کد H 307 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3310 FD

کد H 3310 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3320 FD

کدH 3320 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3334 FZ

کد H 3334 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3340 FD

کد H 3340 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3350 FD

کد H 3350 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3360 FD

کدH 3360 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3380 FD

کد H 3380 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3384 FD

کد H 3384 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3386 FZ

کد H 3386 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3388 FZ

کد H 3388 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3390 FD

کد H 3390 FD
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3392 FZ

کد H 3392 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3394 FZ

کد 7H 3394 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 3398 FZ

کد H 3398 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 402 FZ

کد H 402 FZ
450,000 تومان

ام دی اف فرامید H 408 FZ

کد H 408 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 502 FZ

کد H 502 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 507 FZ

کد H 507 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 602 FZ

کد H 602 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 603 FZ

کد H 603 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 608 FZ

کد H 608 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید H 707 FZ

کد H 707 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 1102

کد S 1102
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 1104

کد S 1104
450,000 تومان

ام دی اف فرامید S 203

کد S 203
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 206

کد S 206
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 2202

کد S 2202
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 2204

کد S 2204
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 306

کد S 306
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 307

کد S 307
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 309

کد S 309
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 3302

کد S 3302
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 3304

کد S 3304
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 401

کد S 401
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 402

کد S 402
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 403

کد S 403
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 404

کد S 404
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 405

کد S 405
450,000 تومان

ام دی اف فرامید S 406

کد S 406
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 407

کد S 407
450,000 تومان

ام دی اف فرامید S 408

کد S 408
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 4402

کد S 4402
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 4404

کد S 4404
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 501

کد S 501
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 503

کد S 503
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 504

کد S 504
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 505

کد S 505
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 506

کد S 506
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 507

کد S 507
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 601

کد S 601
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 602

کد S 602
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 603

کد S 603
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 604

کد S 604
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 605

کد S 605
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 606

کد S 606
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 608

کد S 608
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 609

کد S 609
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 6602

کد S 6602
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 6604

کد S 6604
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 703

کد S 703
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 706

کد S 706
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 707

کد S 707
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 7702

کد S 7702
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 7704

کد S 7704
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 801

کد S 801
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 804

کد S 804
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 805

کد S 805
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 806

کد S 806
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 809

کد S 809
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 8802

کد S 8802
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 8804

کد S 8804
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 906

کد S 906
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید S 9902

کد S 9902
450,000 تومان

ام دی اف فرامید S 9904

کد S 9904
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 11 SM

کد U 11 SM
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 126 FN

کد U 126 FN
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 126 FR

کد U 126 FR
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 126 FZ

کد U 126 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 128 FB

کد U 128 FB
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 128 FR

کد U 128 FR
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 128 FZ

کد U 128 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 13 SM

کد U 13 SM
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 14 SM

کد U 14 SM
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 144 FB

کد U 144 FB
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 144 FR

کد U 144 FR
450,000 تومان

ام دی اف فرامید U 144 FR

کد U 144 FR
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 144 FZ

کد U 144 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 146 FB

کد U 146 FB
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 146 FN

کد U 146 FN
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 146 FR

کد U 146 FR
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 146 FZ

کد U 146 FZ
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید U 174 FB

کد U 174 FB
تماس برای قیمت

ام دی اف فرامید

کارخانه ام دی اف فرامید فعالیت خود را در سال 1332 در زمینه صنعت چوب و مبلمان آغاز کرد.

کارخانه ام دی اف فرامید در اوایل کار خویش، ام دی اف ملامینه فوق برجسته را وارد خط تولید کرده و ام دی اف هایی با روکش فوق برجسته مات را به بازار عرضه نمود.

ام دی اف ملامینه سینکرونایز نیز برای اولین بار، توسط شرکت ام دی اف فرامید به کشور وارد شد.

ام دی اف روکش سوپر مات آنتی فینگر، محصول بعدی تولید شده توسط شرکت ام دی اف فرامید میباشد که جای انگشت و دست روی آن نمی ماند و بسیار به موقع و با کیفیت خیلی خوب توسط این شرکت وارد بازار شد.

متریال های دیگری که کارخانه ام دی اف فرامید اقدام به تولید آن کرده، ام دی اف ملامینه سوپر مات است.

ام دی اف فرامید علاوه بر نوآوری در طرح و رنگ محصولات، تمرکز بر استفاده و عرضه بافت های جدید از طریق ایجاد ارتباطات سازنده با برخی از شرکت های تولیدی مطرح دنیا در زمینه تولید صفحات پرس سینکرون و فوق برجسته داشته است.

از خصوصیات ام دی اف فرامید، می توان به بروز بودن آن اشاره کرد که این مهم میسر نمیشود مگر با قدرت و پشتوانه قوی و مدیرانی دور اندیش.

تنوع روکش های ملامینه ام دی اف فرامید بسیار زیاد بوده و هر نوع سلیقه ای را در بر می گیرد.

ام دی اف فرامید با توجه به واردات انواع روکش های با کیفیت با مصارف خاص، بازار وسیعی از صنعت ام دی اف کشورمان را تغذیه میکند.

برای خرید، استعلام قیمت و موجودی انواع ام دی اف فرامید با شماره های واتساپ و ثابت زیر در تماس باشید.

09961849054

02128425906

Close
فیلتر بر اساس پاک کردن همه
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display