جستجو

کورین اورانوس URANUS

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کورین اورانوس کد GR-152

کورین اورانوس کد GR-152 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-201

کورین اورانوس کد GR-201 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-205

کورین اورانوس کد GR-205 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-206

کورین اورانوس کد GR-206 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-214

کورین اورانوس کد GR-214 از گروه دانه درشت ها می باشد.
9,450,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-231

کورین اورانوس کد GR-231 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-235

کورین اورانوس کد GR-235 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-236

کورین اورانوس کد GR-236 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-238

کورین اورانوس کد GR-238 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-242

کورین اورانوس کد GR-242 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-245

کورین اورانوس کد GR-245 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-250

کورین اورانوس کد GR-250 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-280

کورین اورانوس کد GR-280 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-290

کورین اورانوس کد GR-290 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-291

کورین اورانوس کد GR-291 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-300

کورین اورانوس کد GR-300 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
11,900,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-303

کورین اورانوس کد GR-303 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
11,900,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-304

کورین اورانوس کد GR-304 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
11,900,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-307

کورین اورانوس کد GR-307 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
11,900,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-310

کورین اورانوس کد GR-310 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
11,900,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-321

کورین اورانوس کد GR-321 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
11,900,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-323

کورین اورانوس کد GR-323 از ترکیب گروه دانه ریزها و دانه درشت ها می باشد.
11,900,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-141

کورین اورانوس کد GR-141 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-150

کورین اورانوس کد GR-150 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-153

کورین اورانوس کد GR-153 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-154

کورین اورانوس کد GR-154 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-155

کورین اورانوس کد GR-155 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-160

کورین اورانوس کد GR-160 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-163

کورین اورانوس کد GR-163 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-167

کورین اورانوس کد GR-167 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-170

کورین اورانوس کد GR-170 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-171

کورین اورانوس کد GR-171 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-173

کورین اورانوس کد GR-173 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-174

کورین اورانوس کد GR-174 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-175

کورین اورانوس کد GR-175 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-178

کورین اورانوس کد GR-178 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-179

کورین اورانوس کد GR-179 از گروه دانه ریزها می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-240

کورین اورانوس کد GR-240 از گروه دانه درشت ها می باشد.
11,200,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-400

کورین اورانوس کد GR-400 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-401

کورین اورانوس کد GR-401 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-402

کورین اورانوس کد GR-402 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-403

کورین اورانوس کد GR-403 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-405

کورین اورانوس کد GR-405 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-407

کورین اورانوس کد GR-407 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-410

کورین اورانوس کد GR-410 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-414

کورین اورانوس کد GR-414 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-420

کورین اورانوس کد GR-420 از گروه دانه شیشه ای می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد S-102

کورین اورانوس کد S-102 از گروه ساده یا بی دانه می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد S-105

کورین اورانوس کد S-105 از گروه ساده یا بی دانه می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد S-303

کورین اورانوس کد S-303 از گروه ساده یا بی دانه می باشد.
10,800,000 تومان

کورین اورانوس کد GR-305

کورین اورانوس کد GR-305 از گروه ترکیب دانه ریزها و دانه درشتها می باشد.
11,900,000 تومان

سنگ کورین اورانوس کد Sp-103

سنگ کورین اورانوس کد Sp-103 از گروه رگه دار متالیک می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد Sp-104

کورین اورانوس کد Sp-104 از گروه رگه دار متالیک می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد Sp-110

کورین اورانوس کد Sp-110 از گروه رگه دار متالیک می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس کد Sp-320

کورین اورانوس کد Sp-320 از گروه رگه دار متالیک می باشد.
13,000,000 تومان

کورین اورانوس

کورین اورانوس در سال 1385 توسط شرکت سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس تولید گردید.

شرکت سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس را می توان در زمره بهترین کارخانجات تولیدی سنگ کورین در ایران دانست.

شرکت سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس با پشت کار دست اندرکارانش مراحل آزمون خطای تولید، بازاریابی محصول و فروش را به سرعت پشت سر گذاشت.

سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس اکرلیک مدیفاید می باشد.

ای محصول سمباده خوری بسیار خوبی دارد تا جایی که می توان سطح آنرا تا سمباده 4000 سیقل داد تا کاملا براق شود.

خم پذیری سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس عالی و اجرای آن توسط کوره بسیار راحت است هر چند که با حرارت غیر مستقیم مثل سشوار صنعتی نیز انجام میگیرد.

طرحهای سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس برگرفته از مدلهای موفق خارجی همچون سامسونگ و دوپونت می باشد، بصورتی که اگر نمونه خارجی آنرا در کنارش قرار دهیم به سختی می توان آنها را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد.

دوام سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس در مقابل حرارت در مجاورت شعله مستقیم گاز آشپزخانه بالاتر از نمونه های خارجی آن است.

شرکت سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس تمامی محصولاتش را که با برند اورانوس عرضه می نماید، به لحاظ سایز و کیفیت ضمانت می کند.

چنانچه محصول این شرکت کوچکترین عیب تولیدی داشته باشد را تعویض می نماید، حتی اگر نصب شده باشد.

محصولات کارخانه سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس به 7 دسته تقسیم میشود که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

گروه  GR 1 که کدهای محصولات آن با عدد 1 شروع میشود و دانه ریزها را در بر میگیرد و کمترین قیمت از محصولات شرکت سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس را دارد.

گروه GR 2 که کدهای محصولات آن با عدد 2 شروع میشود و شامل دانه درشت های سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس می باشد و قیمت آنها بالاتر از دانه ریزها میباشد.

گروه GR 3 که شامل ترکیبی از دانه ریزها و دانه درشتها است و قیمت  آنها بیشتر از گروه GR2 تولیدی سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس می باشد.

گروه GR 4 که دانه شیشه ای ها را در بر میگیرد و بالاترین قیمت در محصولات سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس را دارا می باشد.

گروه S که سنگ های بدون دانه یا ساده تولید شده سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس را در بر میگیرد و قیمتی برابر با گروه GR 1 دارد.

گروه SP که سنگ هایی با رگه ها و گره های متالیک و کاملا خاص از تولیدات سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس را شامل می شود و قیمتی برابر با گروه GR 4 دارد.

گروه متالیک که با شناسه MT شناخته می شود که از گروه چهارم ارزانتر و از گروه سوم گرانتر است.

گروه ابر و بادی که با شناسه MN شناخته می شود و قیمت آن از گروه چهارم هم گرانتر است.

گروه رگه دار ساده و متالیک که بالاترین قیمت را دارد.

برای خرید، استعلام موجودی و قیمت یا اجرای سنگ مصنوعی ( کورین ) اورانوس با شماره های واتساپ و ثابت زیر در تماس باشید.

 

09961849054

02191694660

 

Close
فیلتر بر اساس پاک کردن همه
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display