جستجو

کورین هانکس HANEX

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کورین هانکس Athena GAD051

کورین هانکس Athena GAD051 با دانه بندی درشت خاکستری، طوسی روشن و ریز کرم، قهوه ای و اکلیلی در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Bianco Classico ST302

کورین هانکس Bianco Classico ST302 با دانه بندی شیشه ای طوسی و ریز خاکستری، رگه های خاکستری و سفید، دانه های محدود ریز مشکی و قهوه ای در رنگ زمینه ای طوسی روشن و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Black Beat D028

کورین هانکس Black Beat D028 با دانه بندی ریز خاکستری و سفید در رنگ زمینه ای مشکی و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Black Glass T041

کورین هانکس Black Glass T041 با دانه بندی درشت خاکستری در رنگ زمینه ای مشکی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Black Hill D015

کورین هانکس Black Hill D015 با دانه بندی ریز سفید در رنگ زمینه ای مشکی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Blando NA01

کورین هانکس Blando NA01 با دانه بندی ریز طوسی و کرم در رنگ زمینه ای استخوانی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Brown Cookie T243

کورین هانکس Brown Cookie T243 با دانه بندی درشت خاکستری، قهوه ای و ریز قهوه ای و مشکی در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Brown Fever S019

کورین هانکس Brown Fever S019 به رنگ قهوه ای و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Cacao Umber RE06

کورین هانکس Cacao Umber RE06 با دانه بندی قهوه ای، کرم، مشکی و خاکستری با رنگ زمینه ای قهوه ای سوخته و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Chestnut T025

کورین هانکس Chestnut T025 با دانه بندی درشت خاکستری، کرم، نارنجی و ریز مشکی و زرشکی در رنگ زمینه ای قهوه ای و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Clara ST101

کورین هانکس Clara ST101 با دانه بندی اکلیلی و رگه های سفید و طوسی روشن در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
28,500,000 تومان

کورین هانکس Cocoa Vine T104

کورین هانکس Cocoa Vine T104 با دانه بندی درشت طوسی و کرم تیره و ریز سفید، مشکی و زرشکی در رنگ زمینه ای قهوه ای و ساخت کشور کره می باشد.
20,500,000 تومان

کورین هانکس Coffe Bean T242

کورین هانکس Coffe Bean T242 با دانه بندی درشت قهوه ای، کرم، طوسی، سفید و ریز کرم در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Colombia T238

کورین هانکس Colombia T238 با دانه بندی درشت سفید، طوسی و ریز طوسی در رنگ زمینه ای استخوانی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Copper Black B040

کورین هانکس Copper Black B040 با دانه بندی شیشه ای مسی اکلیلی و مشکی و ریز خاکستری در رنگ زمینه ای قهوه ای سوخته و ساخت کشور کره می باشد.
28,500,000 تومان

کورین هانکس Cream Cheese D047

کورین هانکس Cream Cheese D047 با دانه بندی ریز قهوه ای در رنگ زمینه ای کرم روشن و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Crystal Mirror D048

کورین هانکس Crystal Mirror D048 با دانه بندی ریز طوسی و اکلیلی در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Cubic Transblanc C004

کورین هانکس Cubic Transblanc C004 با دانه بندی درشت سفید و ریز قهوه ای و مشکی در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Cubic White C001

کورین هانکس Cubic White C001 با دانه بندی شیشه ای کرم و ریز خاکستری در رنگ زمینه ای کرم روشن و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Cygnus GL006

کورین هانکس Cygnus GL006 به رنگ متالیک یشمی با دانه بندی درشت یشمی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Feta Cheese T201

کورین هانکس Feta Cheese T201 با دانه بندی درشت طوسی روشن، سفید و ریز مشکی و قهوه ای در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Flot BL300

کورین هانکس Flot BL300 با دانه بندی خاکستری، سفید و رگه های خاکستری در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Gluttony P010

کورین هانکس Gluttony P010 به رنگ متالیک قهوه ای و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Gold Brown D003

کورین هانکس Gold Brown D003 با دانه بندی ریز قهوه ای، زرد و سفید در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Gravity D112

کورین هانکس Gravity D112 با دانه بندی درشت سیاه، خاکستری و ریز مشکی در رنگ زمینه ای طوسی تیره و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Grenicio ST106

کورین هانکس Grenicio ST106 با دانه بندی خاکستری، طوسی روشن و رگه های خاکستری و سفید در رنگ زمینه ای طوسی روشن و ساخت کشور کره می باشد.
28,500,000 تومان

کورین هانکس Grey Ash M014

کورین هانکس Grey Ash M014 به رنگ طوسی تیره و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Grey S006

کورین هانکس Grey S006 به رنگ طوسی روشن و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Grovizu T209

کورین هانکس Grovizu T209 با دانه بندی درشت خاکستری، قهوه ای و ریز سفید، زرشکی، کرم و مشکی در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس H-Cloudy T008

کورین هانکس H-Cloudy T008 با دانه بندی درشت مشکی، طوسی روشن، کرم و ریز قهوه ای، مشکی و سفید در رنگ زمینه ای طوسی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس H-Eldorado T001

کورین هانکس H-Eldorado T001 با دانه بندی درشت سفید و ریز قهوه ای و مشکی در رنگ زمینه ای کرم تیره و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس H-Elegance T012

کورین هانکس H-Elegance T012 با دانه بندی درشت طوسی روشن و ریز قهوه ای، نارنجی، سفید و مشکی در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Helsinki B031

کورین هانکس Helsinki B031 با دانه بندی شیشه ای طوسی و ریز اکلیلی در رنگ زمینه ای سفیدنعنایی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس H-Gravel T042

کورین هانکس H-Gravel T042 با دانه بندی درشت مشکی، طوسی - سفید، قهوه ای - سفید، کرم و ریز قهوه ای، مشکی و زرشکی در رنگ زمینه ای طوسی تیره و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Hidden Glen T102

کورین هانکس Hidden Glen T102 با دانه بندی درشت سفید، طوسی و ریز نارنجی، قهوه ای و مشکی در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Ice Cube T237

کورین هانکس Ice Cube T237 با دانه بندی درشت سفید، طوسی روشن و ریز سفید در رنگ زمینه ای شیری و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Ice Queen T050

کورین هانکس Ice Queen T050 با دانه بندی درشت سفید و ریز طوسی، مشکی و سفید در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Ivory Essence B001

کورین هانکس Ivory Essence B001 با دانه بندی شیشه ای خاکستری و کرم در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Ivory S004

کورین هانکس Ivory S004 به رنگ شیری و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Juno GAD007

کورین هانکس Juno GAD007 با دانه بندی شیشه ای طوسی روشن؛ طوسی تیره، کرم، اکلیلی و ریز قهوه ای و مشکی در رنگ زمینه ای خاکستری و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Kashmere BL201

کورین هانکس Kashmere BL201 با رگه های صدفی و کرم روشن در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Light Brown D012

کورین هانکس Light Brown D012 با دانه بندی ریز زرشکی، مشکی و نارنجی در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Lightsand D025

کورین هانکس Lightsand D025 با دانه بندی ریز قهوه ای در رنگ زمینه ای شیری و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس L-Mocha T222

کورین هانکس L-Mocha T222 با دانه بندی درشت خاکستری، کرم، نارنجی و ریز مشکی و زرشکی در رنگ زمینه ای قهوه ای و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Lut Desert D046

کورین هانکس Lut Desert D046 با دانه بندی ریز قهوه ای، سفید و زرد در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Macassar BL209

کورین هانکس Macassar BL209 با دانه بندی کرم، قهوه ای، مسی اکلیلی و رگه های محو قهوه ای و کرم در رنگ زمینه ای متالیک قهوه ای تیره و ساخت کشور کره می باشد.
28,500,000 تومان

کورین هانکس Marelinho ST102

کورین هانکس Marelinho ST102 با رگه های صدفی و شیری در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
28,500,000 تومان

کورین هانکس Marron ST204

کورین هانکس Marron ST204 با دانه بندی قهوه ای روشن، قهوه ای تیره، سبز دریایی، کرم، طوسی روشن، دانه های ریز اکلیلی و رگه های طوسی، قهوه ای روشن و خاکستری در رنگ زمینه ای ماشی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس M-Black M007

کورین هانکس M-Black M007 به رنگ مشکی و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Mist D007

کورین هانکس Mist D007 با دانه بندی ریز مشکی و سفید در رنگ زمینه ای طوسی و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Moreno ST105

کورین هانکس Moreno ST105 با دانه بندی خاکستری، قهوه ای و رگه های سفید، قهوه ای و طوسی روشن در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Mountain Frost BL256

کورین هانکس Mountain Frost BL256 با دانه بندی طوسی و رگه های قهوه ای و سفید در رنگ زمینه ای خاکستری و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Nantucket D101

کورین هانکس Nantucket D101 با دانه بندی ریز سفید، قهوه ای و کرم در رنگ زمینه ای استخوانی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Night Cleam P005

کورین هانکس Night Cleam P005 به رنگ متالیک مشکی و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس N-White S008

کورین هانکس N-White S008 به رنگ سفید و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Oslo White B012

کورین هانکس Oslo White B012 با دانه بندی درشت و ریز شیشه ای طوسی و سفیدنعنایی در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Oyster Pearl ST301

کورین هانکس Oyster Pearl ST301 با رگه های سفید و خاکستری در رنگ زمینه ای خاکستری روشن و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Pegasus GL001

کورین هانکس Pegasus GL001 به رنگ متالیک شیری با دانه بندی درشت شیری و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Pure Arctic T021

کورین هانکس Pure Arctic T021 با دانه بندی درشت و ریز سفید در رنگ زمینه ای سفیدخاکستری و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Romano ST201

کورین هانکس Romano ST201 با دانه بندی خاکستری، سفید و رگه های سفید و کرم در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
28,500,000 تومان

کورین هانکس R-White S001

کورین هانکس R-White S001 به رنگ سفید و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Sand Flower GAM004

کورین هانکس Sand Flower GAM004 با دانه بندی درشت کرم تیره، کرم روشن و ریز سفید، قهوه ای و مشکی در رنگ زمینه ای کرم روشن و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Sea Shore D102

کورین هانکس Sea Shore D102 با دانه بندی ریز سفید، نارنجی، قهوه ای در رنگ زمینه ای کرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Silk Vivian T204

کورین هانکس Silk Vivian T204 با دانه بندی شیشه ای طوسی، بژ و ریز قهوه ای و طوسی در رنگ زمینه ای سفیدکرم و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Silver Stone D001

کورین هانکس Silver Stone D001 با دانه بندی سفید و سیاه در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Silver White D024

کورین هانکس Silver White D024 در رنگ زمینه ای سفید با دانه بندی سفیدتر از زمینه خود و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Slate Gray BL206

کورین هانکس Slate Gray BL206 با دانه بندی سفید اکلیلی، مشکی اکلیلی، مشکی و رگه های کرم، خاکستری تیره و سفید در رنگ زمینه ای خاکستری و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Solaris P004

کورین هانکس Solaris P004 به رنگ متالیک سفید و ساخت کشور کره می باشد.
14,950,000 تومان

کورین هانکس Steel S022

کورین هانکس Steel S022 به رنگ طوسی و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Stone Grey T239

کورین هانکس Stone Grey T239 با دانه بندی شیشه ای سفید و طوسی، دانه بندی مشکی و سفید و دانه ریز مشکی، طوسی و قهوه ای در رنگ زمینه ای خاکستری و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Thetis T235

کورین هانکس Thetis T235 با دانه بندی شیشه ای خاکستری، و ریز قهوه ای و مشکی و سفید در رنگ زمینه ای خاکستری و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Volare ST303

کورین هانکس Volare ST303 با رگه های سفید، شیری و طوسی روشن در رنگ زمینه ای سفید و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس White S002

کورین هانکس White S002 به رنگ سفید و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس Wild Fire B039

کورین هانکس Wild Fire B039 با دانه بندی شیشه ای مسی، دانه درشت قهوه ای، دانه ریز زرشکی، سفید و مشکی در رنگ زمینه ای قهوه ای و ساخت کشور کره می باشد.
28,500,000 تومان

کورین هانکس Yuri Grey RE05

کورین هانکس Yuri Grey RE05 با دانه بندی ریز سفید، مشکی و طوسی در رنگ زمینه ای خاکستری و ساخت کشور کره می باشد.
تماس برای قیمت

کورین هانکس HANEX

Close
فیلتر بر اساس پاک کردن همه
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display